เกี่ยวกับนกอีมู 

นกอีมู

 

นกอีมูมีถิ่นกำเนิดในทวีปออสเตรเลีย  มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับสองรองจากนกกระจอกเทศ  บินไม่ได้แต่สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วถึง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถทนต่อสภาพอากาศแห้งแล้ง ร้อนจัดและหนาวจัดได้เป็นอย่างดี ด้วยแผ่นไขมันที่สะสมไว้บริเวณหลังของนกอีมูจำนวนมากจึงทำให้นกสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ในยามขาดแคลนอาหารและไม่มีน้ำดื่มเป็นระยะเวลานาน  ทุกส่วนของนกอีมูสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ตั้งแต่ เนื้อ หนัง ไข่ น้ำมัน และ ขน

นกอีมูออสเตรเลียให้น้ำมันอีมูที่แตกต่าง

 

ต่อมาได้มีการนำนกอีมูไปเลี้ยงและแพร่พันธ์ุในสวนสัตว์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อปี ค.ศ. 1960 รัฐบาลออสเตรเลียได้ขึ้นทะเบียนนกอีมูเป็นสัตว์อนุรักษ์และออกกฏห้ามการส่งออกนกอีมูนอกประเทศ   อเมริกาจึงต้องมีการขยายพันธุ์นกอีมูจากจำนวนที่มีอยู่ในสวนสัตว์ และกลายเป็นการทำฟาร์มปศุสัตว์ทางเลือกอย่างหนึ่งของอเมริกา   และแพร่ขยายการทำฟาร์มนกอีมูแพร่หลายออกไปยังทวีปอัฟริกา  

พันธ์ุนกอีมูที่เลี้ยงกันทวีปออสเตรเลียเป็นสายพันธุ์แท้ดั้งเดิม ถูกเลี้ยงกันในทุ่งหญ้าโล่งและหาอาหารตามธรรมชาติ (Free Range) ไม่มีการให้ฮอร์โมนเสริม ไม่มีการให้ยาปฏิชีวนะหรือยาถ่ายพยาธิเหมือนเช่นการเลี้ยงนกในฟาร์มในทวีปอเมริกาหรืออัฟริกา  เพราะนกอีมูคุ้นเคยกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียมาเป็นอย่างดีจึงมีภูมิต้านทาน  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้น้ำมันของนกอีมูที่ได้ จึงบริสุทธิ์ ปราศจากสารเคมีตกค้าง และคงคุณค่าของกรดไขมัน Oleic acid  & Linoleic acid และ Omega 3, 6, 9 อย่างครบถ้วนกว่าน้ำมันนกอีมูจากทวีปอื่นๆ 

 

มหัศจรรย์น้ำมันอีมู

 

คุณค่ามหัศจรรย์ทางยาของน้ำมันนกอีมูถูกค้นพบโดยชนเผ่าพื้นเมือง Aboriginese หลายศตวรรษมาแล้วในการรักษาอาการอักเสบต่างๆ ตลอดจนใช้ในการปกป้องผิวจากแสงแดดและสภาพอากาศอันร้อนจัด ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลออสเตรเลียโดยหน่วยงาน TGA (Therapheutic Goods Administration) ได้ขึ้นทะเบียนน้ำมันนกอีมูเป็นวัตถุธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางยา เชื่อว่าช่วยในการรักษาอาการของโรคไขข้ออักเสบ (Arthritis), รูมาตอยด์ (Rheumatoid),  โรคผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบ (Eczema), อาการของโรคผิวหนังบางชนิด เช่น โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) และอาการทางผิวหนังอื่นๆ  ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลมาตรฐานในด้านการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย

 

นกอีมู