โรคสะเก็ดเงินและทางเลือกในการดูแลด้วยน้ำมันอีมู


โรคสะเก็ดเงิน

สาเหตุของโรคสะเก็ดเงิน

สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบ แต่พบว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางระบบภูมิคุ้มกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ปัจจัยทางพันธุกรรม เช่นพบคนไข้ในครอบครัวเดียวกันมากกว่าที่พบในคนทั่วไปปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดโรค เช่น การบาดเจ็บการติดเชื้อ และสภาวะความเครียดทางจิต เป็นต้น พบว่ามีสารที่หลั่งมาจากเซลล์ลิมย์โฟซัยต์มากระตุ้นเซลล์ผิวหนัง และเซลล์เยื่อบุข้อภายในให้แบ่งตัวได้มากๆอาการทางผิวหนังผื่นผิวหนังสะเก็ดเงินส่วนมากพบที่บริเวณผิวด้านหลังของข้อพับศอก เข่า ก้นกระเบนเหน็บ แต่พบได้ทุกที่ เช่น ที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ขอบผม อวัยวะเพศขนาดของผื่นสะเก็ดเงินพบได้แล้วแต่ตั้งแต่ขนาด 1 มิลลิเมตร จนโตมากๆ แพทย์ต้องตรวจดูผื่นสะเก็ดเงินตามที่ซ่อนต่างๆ ด้วย เช่น บริเวณหนังศีรษะ สะดือ หูและรอบๆรูทวารหนัก เป็นต้น อาการและความรุนแรงของผื่นผิวหนังสะเก็ดเงิน ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับชนิดต่างๆ ของโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน บางครั้งอาการทางผิวหนังมีเพียงเล็กน้อยจนไม่ทันสังเหตุเห็นถ้าไม่ตรวจให้ละเอียดพอ แต่ข้ออาจจะอักเสบรุนแรงได้มากๆอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยที่มีโรคข้ออักเสบร่วมด้วย มักจะเป็นพวกที่มีอาการทางผิวหนังค่อนข้างมากอาการทางเล็บในคนไข้โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเล็บได้ คือเล็บเป็นโรคสะเก็ดเงินด้วย พบได้มากกว่าในคนไข้ที่ไม่มีโรคข้ออักเสบร่วมด้วยการเปลี่ยนแปลงของข้อปลายนิ้ว มักจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเล็บร่วมด้วย การเปลี่ยนแปลงของเล็บที่พบได้ ก็เช่น มีจุดๆ บุ๋มๆ เล็กๆ หลายจุดบนเล็บหรือพบรอยร่องแนวขวางบนเล็บ หรือพบว่ามีการลอกหลุดของเล็บออกจากเนื้อใต้เล็บ หรือพบว่ามีการหนาตัวของเนื้อเยื่อใต้เล็บ เป็นต้น

บริเวณของร่างกายที่มักพบเป็นโรคสะเก็ดเงิน

โรคสะเก็ดเงินมันเป็นที่บริเวณผิวหนัง ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า รวมทั้งฝ่ามือหรือฝ่าเท้า ผื่นผิวหนังอักเสบของโรคสะเก็ดเงิน เกิดที่ตำแหน่งใดของผิวหนังก็ได้ ผู้ป่วยแต่ละรายมีอาการและอาการแสดงแตกต่างกันได้อย่างมาก ตำแหน่งผิวหนังที่พบผื่นบ่อย ได้แก่บริเวณที่มีการเสียดสี แกะเกา เช่น ศอก เข่า แขน ขา ก้นกบ คอ ศีรษะ ลักษณะสำคัญของผื่นโรคสะเก็ดเงินคือเป็นปื้นหนา มีสะเก็ดสีขาวคล้ายเงิน เมื่อแกะเกาให้ สะเก็ดหลุดออก จะพบจุดเลือดออกอยู่บนผื่นผิวหนังที่อักเสบแดง การแกะเกาท าให้ตุ่มหรือปื้น ผิวหนังที่อักเสบขยายวงกว้างออกหรือทาให้เกิดตุ่มผิวหนังอักเสบเกิดใหม่ตามรอยเกาลักษณะผื่นผิวหนังอักเสบโรคสะเก็ดเงิน มีรูปร่างและการกระจายของผื่นดังนี้

 1. ตุ่มแดง ตามรูขน

 2. ปื้นแดง หนา เป็นวงกลม บริเวณศอก เข่า มือ ก้นกบ (Psoriasis vulgaris)

 3. ผื่น แดง มีขุย บริเวณที่มีต่อมไขมันมาก (Seborrheic area) เช่น หนังศีรษะ หลังหู หน้าผาก ร่องจมูก หน้าอก (Sebo-psoriasis)

 4. ตุ่มแดง ขนาดเล็กกว่า 1 ซม. กระจายตามตัว (Guttate psoriasis)

 5. ผื่นแดงขนาด 4-5 ซม. คันกระจายตาม แขน ขา (Nummular psoriasis)

 6. ผื่นหรือปื้นแดงตามข้อพับ ขาหนีบ(Intertriginous psoriasis)

 7. ผื่นแดงเป็นวงแหวน คล้ายแผนที่ (Annular psoriasis, figurate psoriasis)

 8. ผื่นหรือปื้นหนาแดงมีสะเก็ดสีขาวกระจายทั่วตัว (Psoriasis universalis)

 9. ผื่นแดงลอกทั้งตัว ( Erythroderma)

 10. ตุ่มหนองตามฝ่ามือฝ่าเท้า นิ้วมือหรือนิ้วเท้า (Localized pustular psoriasis)

 11. ตุ่มหนองกระจายทั่วตัว ผู้ป่วยมักมีอาการตามระบบร่วมด้วยเช่น ไข้สูง ปวดเมื่อย (Generalized pustular psoriasis)

 12. ผื่นโรคสะเก็ดเงินที่เยื่อบุ ( Mucosal psoriasis) ตำแหน่งที่พบผื่นแดงเป็นขุยอยู่ที่บริเวณอวัยวะเพศ

อาการแสดงของโรคสะเก็ดเงิน

1. ผู้ป่วยบางรายมีตุ่มหรือปื้นผิวหนังอักเสบเฉพาะที่ศอก เข่า แขน ขา เพียง 2-3 แห่งเท่านั้น บางรายเป็นผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณข้อพับ เช่น ขาหนีบ ร่องก้น ตุ่มหนองตามฝ่ามือฝ่าเท้าหรือเป็นตุ่มหนองเฉพาะที่ปลายนิ้วมือหรือเท้าผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่เป็นรุนแรง ผื่นผิวหนังอักเสบแดงจะเป็นทั่วทั้งตัว ผื่นแดงลอกเป็นสะเก็ดท าให้ผู้ป่วยเสียโปรตีนไปกับสะเก็ดผิวหนัง นอกจากนี้ยังเสียความร้อนในร่างกายหรือน้ำทางผิวหนังมากกว่าปกติ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลีย หนาวสะท้านเพราะเสียความร้อนไปทางผิวหนังตลอดเวลา ผู้ป่วยบางรายมีอาการรุนแรงเป็นไข้ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ เกิดตุ่มหนองกระจายทั่วตัวผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเกิดอาการเอ็นและข้ออักเสบ ร้อยละ 5.4 - 7 ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยเป็นโรค

2. โรคสะเก็ดเงินของเล็บมือและเล็บเท้า ความผิดปกติที่เล็บมือพบได้ถึงร้อยละ 50 เล็บเท้าพบได้ร้อยละ 35 ลักษณะผิดปกติที่พบมีตั้งแต่ ผิวของเล็บเป็นหลุมเล็กๆ จนถึงเล็บผิดรูปขรุขระทั้งเล็บ ลักษณะผิดปกติที่พบนอกจากนี้ ได้แก่ เล็บหนามีขุยขาวใต้เล็บ เล็บล่อนจากพื้นเล็บ เป็นต้น

3. โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินบางรายมีอาการข้ออักเสบร่วมด้วย อาการข้ออักเสบจะเกิดตามหลังผื่นผิวหนังอักเสบ โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินเกิดพร้อมๆ กับผื่นผิวหนังอักเสบ หรือมีอาการทางข้ออักเสบน ามาก่อนก็ได้ข้อที่เกิดการอักเสบบ่อยคือ ข้อนิ้วมือส่วนปลาย ข้อมือ ศอก เข่าข้อกระดูกคอ กระดูกสันหลังเป็นต้น เมื่อมีอาการอักเสบจะมีอาการบวมแดงร้อน ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องจะเกิดอาการพิการของข้อได้ (ประวิทย์ 2550)

เนื่องจากโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผื่นผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด จึงยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การรักษาจะช่วยควบคุมโรค และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน จึงมีคำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินว่า ควรงดเหล้าไวน์ และอาหารหมักดองเพราะจะสามารถกระตุ้นให้ผื่นกำเริบได้ และยาบางชนิด เช่น ยาลิเทียม ยาต้านมาลาเรีย ยาลดความดันกลุ่มเบต้าบล๊อกเกอร์ รวมทั้งยาลดต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ก็สามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได้

ผู้ป่วยสะเก็ดเงินควรดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ เนื่องจากความเครียด การอดนอน การติดเชื้อ การเจ็บป่วย การเกา จะกระตุ้นให้โรคกำเริบได้ ดังนั้นจึงควรพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และเมื่อมีการเจ็บป่วย ติดเชื้อ ควรรีบดูแลรักษาโดยเร็ว นอกจากนี้ ควรดูแลผิวหนังให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงสบู่ ครีมทาผิวที่มีน้ำหอมสังเคราะห์และการอาบน้ำอุ่น เลือกใช้สบู่ที่มีค่า pH 5 - 7 หรือน้ำมันที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหลังอาบน้ำทันที ซึ่งโดยทั่วไปแนะนำให้ทาภายหลังอาบน้ำเสร็จภายใน 3 นาที

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่ง ไม่ใช่โรคติดต่อ การมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องของผู้ป่วยและบุคคลข้างเคียง จะสามารถควบคุมโรคได้ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติ

น้ำมันอีมูทางเลือกธรรมชาติในการดูแลโรคสะเก็ดเงิน

น้ำมันอีมูเป็นที่ยอมรับกันในออสเตรเลีย อเมริกาและยุโรป ว่ามีส่วนช่วยควบคุมอาการทางผิวหนังของโรคสะเก็ดเงินได้ดี ด้วยคุณสมบัติพิเศษทางธรรมชาติของน้ำมันอีมูที่มีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ ซึมเข้าชั้นลึกของผิวหนัง และให้ความชุ่มชื้นกับบริเวณผิวที่มีอาการนูน ขาว และตกสะเก็ด ทำให้บริเวณผิวหนังที่มีปัญหาลอกหลุกออก เสริมสร้างผิวใหม่ที่แข็งแรงและชุ่มชื้นกว่าเดิม จากรายงานของผู้ใช้น้ำมันอีมูกับโรคสะเก็ดเงินแจ้งว่า ยังช่วยลดอาการคันของผิวหนังได้ดีอีกด้วย การทำเข้าใจอาการแสดงของโรคจะทำให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งยาตลอดเวลา

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/emuoil.psoriasis/

หรือ อ่านรีวิวจากผู้มีประสบการณ์การใช้จริงได้ที่: https://www.emuoz.com/reviews-psoriasis

ที่มา: ส่วนหนึ่งของรายงายการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

http://www.ssruir.ssru.ac.th/bitstr...

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square